Ιδιαίτερη μνεία του Πρωθυπουργού για την ποιότητα και αξία των Ειδικών Φρουρών και την συμβολή τους στην έννομη τάξη

ΑΜΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.
Ιδιαίτερη μνεία του Πρωθυπουργού για την ποιότητα και αξία των Ειδικών Φρουρών και την συμβολή τους στην έννομη τάξη

Ιδιαίτερη τιμή για την Ελληνική Αστυνομία και τους Ειδικούς Φρουρούς αποτέλεσε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας στις εγκαταστάσεις του Μαρκόπουλου, όπου εκπαιδεύονται οι 1500 νέοι ειδικοί φρουροί.

 Μάλιστα η ιδιαίτερη μνεία του Πρωθυπουργού για την ποιότητα και αξία των Ειδικών Φρουρών και την συμβολή τους στην έννομη τάξη κέντρισε το ενδιαφέρον όλων μας.

Το ειδικό βάρος που επιφυλάσσει η Πολιτεία και η Κυβέρνηση για την επανάκτηση της ασφάλειας, τάξης και κοινωνικής ειρήνης των πολιτών υλοποιείται με την πρόσληψη των νέων Ειδικών Φρουρών και την τοποθέτηση τους γενικότερα σε υπηρεσίες αιχμής της Αττικής, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στην ΔΙΑΣ, με κύρια αποστολή την κοινωνική αστυνόμευση, την αστυνόμευση των απλών πολιτών, την αστυνόμευση της γειτονιάς.

Το Προεδρείο του Σ.Ε.Φ.Ε.Α. παραβρέθηκε στην εκδήλωση-παρουσίαση των νέων ειδικών φρουρών στον Πρωθυπουργό της χώρας έχοντας παράλληλα ευκαιρία να ευχηθεί στους νέους συναδέλφους καλή σταδιοδρομία, καλές υπηρεσίες και καλές εορτές λόγω των ημερών.

Παράλληλα ζήτησε από τον Πρωθυπουργό την πρόσληψη άλλων 1500 Ειδικών Φρουρών εντός του 2020.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-O-                                             -O-   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ