Ιδιώτες ελεγκτές στα λεωφορεία και αύξηση προστίμων για τους «λαθρεπιβάτες»

60ΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Ιδιώτες ελεγκτές στα λεωφορεία και αύξηση προστίμων για τους «λαθρεπιβάτες»

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις δίνουν τη δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιώτες του ελέγχου των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες και ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στα ταξί, την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τα υπαίθρια πάρκινγκ κ.ά.

Νομοσχέδιο που επιχειρεί να ρυθμίσει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και τα δημόσια έργα κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Υποδομών.Μεταξύ των διατάξεων υπάρχουν ρυθμίσεις που αυστηροποιούν το καθεστώς προστίμων στους «λαθρεπιβάτες» των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, προβλέποντας εως και πρόστιμα ίσα με την εκατονταπλάσια αξία της αρχικής τιμής του εισιτηρίου.

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις δίνουν τη δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιώτες του ελέγχου των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες, ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στα ταξί, την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τα υπαίθρια πάρκινγκ κ.ά.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων μετακίνησης με το νόμιμο κόμιστρο και της επιβολής προστίμου στους παραβάτες είναι οι εντεταλμένοι Ελεγκτές Κομίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλοι τρίτου φορέα (νομικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα.

Το ύψος των προστίμων κατά περίπτωση

Σε ό,τι αφορά το ύψος των προστίμων το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι στους επιβάτες, που, κατά την διάρκεια του ελέγχου από αρμόδιο ελεγκτή, δεν επιδεικνύουν έγκυρο επικυρωμένο εισιτήριο επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:

α. Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα στις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ίσο με το 60πλάσιο του βασικού ή μειωμένου εισιτηρίου.

β. Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα των λοιπών περιοχών της χώρας, ίσο με το 20πλάσιο του βασικού ή μειωμένου εισιτηρίου.

γ. Στους διακινούμενους με υπεραστικά συγκοινωνιακά μέσα, ίσο με το διπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου αφετηρίας - τέρματος του δρομολογίου.

δ. Στους διακινούμενους με σιδηροδρομικά οχήματα, ίσο με το διπλάσιο του αντιτίμου της διαδρομής την οποία πραγματοποίησε το τρένο, από την αφετηρία αυτού και έως του πρώτου, μετά την διαπίστωση της παράβασης, σταθμού στον οποίο προβλέπεται στάση της αμαξοστοιχίας.

Σε περίπτωση που ο παραβάτης δεν πληρώσει το πρόστιμο εντός του προβλεπόμενου διαστήματος τότε ότε το πρόστιμο επιβάλλεται και οφείλεται στο πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος.

Το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας εισοδήματος του παραβάτη.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο

Πηγή:protothema.gr