Ικανοποίηση για την άμεση ανταπόκριση και επίλυση ζητήματος από τον Δ/ντή Αλλοδαπών Αττικής Ταξίαρχο κ. ΔΑΒΑΛΟ Δημήτριο

ΑΝ.Α.Σ.Α.
Ικανοποίηση για την άμεση ανταπόκριση και επίλυση ζητήματος από τον Δ/ντή Αλλοδαπών Αττικής Ταξίαρχο κ. ΔΑΒΑΛΟ Δημήτριο

Η Ανεξάρτητη Αδέσμευτη Συνεργασία Αστυνομικών (ΑΝ.Α.Σ.Α) εκφράζει ικανοποίηση για την άμεση ανταπόκριση του Δ/ντη Αλλοδαπών Αττικής Ταξιάρχου κ. ΔΑΒΑΛΟΥ Δημητρίου, σε αίτημά μας, καθώς και για την επίλυση ζητήματος, που είχε προκύψει στο χώρο κράτησης του ΑΤ Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ