Καμιά μείωση αποδοχών; Ισχύει η αναστολή μισθολογικών προαγωγών;

Καμιά μείωση αποδοχών; Ισχύει η αναστολή μισθολογικών προαγωγών;

Σε μεγάλο πολιτικό θέμα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εξελίσσεται το θέμα της αναστολής των μισθολογικών προαγωγών, η οποία μας καταδικάζει, κατ’ εξαίρεση από όλους τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους σε όλο και μεγαλύτερη πραγματική μείωση των ήδη χαμηλών μισθών μας, χωρίς να σέβεται ούτε το έργο που προσφέρουμε, ούτε τον κίνδυνο που διατρέχουμε ως οι εργαζόμενοι στις χειρότερες συνθήκες εργασίας σε όλο τον Δημόσιο Τομέα!

Ζητάμε εδώ και τώρα, άμεση κινητοποίηση των Συνδικαλιστικών Ενώσεων και ιδίως της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων,

Αυτό το πικρό ποτήρι δεν θα το πιούμε αυτή τη φορά!

ΕΝΑ

“πρώτα ο Συνάδελφος”

enathess.gr