Κατάταξη Νέων Ναυτικών Δόκιμων Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ !!
Κατάταξη Νέων Ναυτικών Δόκιμων Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Καλούνται οι επιτυχόντες μέσω του συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 08:00 στη διεύθυνση, τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού στον Πειραιά.
 
Οι επιτυχόντες κατά την κατάταξή τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος «Ζ» της υπ’ αριθμόν 14/2017 εγκυκλίου του ΥΠΕΘΑ, με ημερομηνία 02 Μαϊ 17.
 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 210-4581337 και 210-4581397 (FAX).