Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης οι Δόκιμοι Αστυφύλακες αμοίβονται με «μισθούς» αναξιοπρέπειας

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης οι Δόκιμοι Αστυφύλακες αμοίβονται με «μισθούς» αναξιοπρέπειας

Στις διατάξεις του ΝΕΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ (Ν. 4472/19-05-2017), τo άρθρου 127 διατάσσει την διάθεση των Δοκίμων Αστυφυλάκων που πραγματοποιούν και θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εκπαίδευση σε Διευθύνσεις Αστυνομίας της Επικράτειας, να εκτελούν υπηρεσία μόνο κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 06.00΄-22.00΄.

Δηλαδή αποκλείει τους Δόκιμους Αστυφύλακες από :

Α) Το επίδομα για πέραν του πενθημέρου εργασία

Β) Το επίδομα για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες

Επίσης  συμπεριλαμβάνεται η μη καταβολή σε αυτούς του μηνιαίου  επιδόματος ύψους  εκατό (100) Ευρώ  για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα  στους Νομούς  Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσων.

Αποτέλεσμα αυτών είναι, οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που πριν την εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου αμείβονταν για την εργασία τους κατά την διάρκεια της Πρακτικής τους εκπαίδευσης με το ποσό των 450 ευρώ (με νυχτερινά και πενθήμερα), να «πληρώνονται» πλέον με το φιλοδώρημα των 250ευρώ.

Καλούνται λοιπόν να αποδίδουν κανονική εργασία με όλες τις επικινδυνότητες του αστυνομικού επαγγέλματος (χωρίς να έχουν ολοκληρώσει καν την προβλεπόμενη θεωρητική τους εκπαίδευση) και να επιβιώσουν αμειβόμενοι με «μισθούς» αναξιοπρέπειας.

Οι διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 352/95 που αναφέρονται στη «Διάρκεια Εκπαίδευσης»  των Δοκίμων Αστυφυλάκων – παραβιάζονται κατάφωρα ,η προβλεπόμενη διάρκεια της Θεωρητικής Εκπαίδευσης συρρικνώνεται αυθαίρετα, με παράλληλη αύξηση της Πρακτικής  Εκπαίδευσης, τακτική που προσφέρει στο δυναμικό της ΕΛ.ΑΣ. «φθηνά εργατικά χέρια» σε βάρος της ολοκληρωμένης  εκπαίδευσης του αστυνομικού.

Η  Ένωσή μας  με την ευαισθησία που μας διακρίνει διαχρονικά για το θέμα της εκπαίδευσης, πολλές φορές ανέδειξε την καταστρατήγηση του Π.Δ.352/95.

Προκείμενου οι Δόκιμοι Αστυφύλακες να μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, χωρίς να επιβαρύνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, η Ένωσής μας προτείνει η Πρακτική τους Εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί :

1. Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας που εδρεύουν τα Τ.Δ.Α. (Κομοτηνή - Διδυμότειχο – Ρέθυμνο), όπου είναι εξασφαλισμένη η σίτιση και διαμονής τους.

2. Σε Υπηρεσίες του Τόπου συμφερόντων τους.

3. Να τους χορηγείτε εκτός έδρας αποζημίωση για όλες τις ημέρες της πρακτικής τους εκπαίδευσης (και όχι μόνο μέχρι 10 το μήνα που ισχύει σήμερα).

   

ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Βασίλειος

6974353177

 

Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ Αντώνιος

6974302220