Καταγγελία για τον τρόπο λειτουργίας του νεοσύστατου Α΄ Σταθμού Β.Ο.Α.Κ.

Καταγγελία για τον τρόπο λειτουργίας του νεοσύστατου Α΄ Σταθμού Β.Ο.Α.Κ.

Έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προν τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, έθεσε υπόψη μας καταγγελία μέλους της αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του νεοσύστατου Α΄ Σταθμού Β.Ο.Α.Κ., την οποία σας κοινοποιούμε και παρακαλούμε για τη διερεύνησή της ώστε να αποκατασταθεί το σύννομο της υπηρεσιακής λειτουργίας και της υλοποίησης των αποφάσεων των πολιτικών και υπηρεσιακών οργάνων.

Η αναβάθμιση της συγκεκριμένης υπηρεσίας συντελέστηκε, όπως γνωρίζετε, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων που αποτελούν μάστιγα στη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα και τυχόν άστοχες ενέργειες της διοίκησης ενέχουν σοβαρούς κινδύνους αλλά και επέχουν σοβαρές ευθύνες εφόσον ενδεχομένως αναζητηθούν, μελλοντικώς.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Το έγγραφο της Ένωσης εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο)

Συνημμένα αρχεία: xania_3.pdf