Καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Νότιας Δωδεκανήσου

Καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Νότιας Δωδεκανήσου

Καταγγέλλουμε την ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά της Ένωσης μας από τον κ. Αστυνομικό Διευθυντή της Α' Δ.Α. Δωδεκανήσου, ο οποίος μετά την υπ'αρίθ. 10/2019 από 05/5/2019 ανακοίνωση μας και όπως ενημερωθήκαμε από κάποια εκ των μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου, κλήθηκαν μεμονωμένα  από τον ίδιο, προκειμένου να του γνωρίσουν εάν είχαν λάβει γνώση και εάν συμφωνούσαν με την εν λόγω ανακοίνωση.  

  Εκτιμούμε ότι θα πρέπει η Διοίκηση, να λαμβάνει υπ' όψιν την ουσία των ανακοινώσεων της Ένωσης μας, την αγωνία και τα προβλήματα  των μελών  που εκπροσωπούμε και να μην προσπαθεί να παρέμβει  σε εσωτερικά θέματα λειτουργίας της Ένωσής μας. Η επίλυση των προβλημάτων  που ανακύπτουν κατά την λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών δεν επιτυγχάνεται με αυτές τις τακτικές,  εκτός και αν ο στόχος είναι άλλος !!!

 Κλείνοντας θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι και στο παρελθόν  κάθε προσπάθεια διάσπασης της συνοχής της Ένωσης μας έπεσε στο κενό και το μοναδικό αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, ήταν να γίνουμε περισσότερο συμπαγείς, διεκδικητικοί και παρεμβατικοί.          

 

                     Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                                             ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ

                                               ΤΡΙΑΝΑΤΑΦΥΛΛΟΥ Γεώργιος

                                          ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ Γεώργιος

                                          ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος

                                              ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ Παναγιώτης

                                            ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη 

                                                   ΔΗΜΟΥΛΑΣ Χαράλαμπος