Καταργήθηκε ο στρατωνισμός στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ
Καταργήθηκε ο στρατωνισμός στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Διάταγμα Υπ'αριθμ. 89 

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 319/1995 "Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας" (Α΄174)
 
Θα μπορούν να διαμένουν εκτός σχολής οι δόκιμοι υπαστυνόμοι μετα την απόφαση του Υπουργού  Προστασίας του Πολίτη. 
Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι θα μπορούν να φοιτούν χωρίς να είναι αναγκαία η διαμονή τους εντός της σχολής για το 2ο, 3ο και 4ο εκπαιδευτικό έτος .
 
Από ότι γνωρίζουμε μεγάλη ήταν η συμβολή της ΑΚΙΔΑ ώστε να θεσμοθετηθεί  η κατάργησή του στρατωνισμού  και να αντικατασταθεί  με την ακαδημαϊκή μορφή  φοίτησης.