Καταργείται η άδεια λειτουργίας για 897 επαγγέλματα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 2-3 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 1500 ΕΥΡΩ
Καταργείται η άδεια λειτουργίας για 897 επαγγέλματα

Μια αναγγελία έναρξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μαζί με τη δήλωση έναρξης στην εφορία, θα αρκούν στο εξής προκειμένου να μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, μεταποιητικές επιχειρήσεις σε 103 βιομηχανικές δραστηριότητες που συνδέονται συνολικά με 897 επαγγέλματα.

Αυτό προβλέπει η δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που υπέγραψε τη Δευτέρα  ο υπουργός Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Σκρέκας στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4262/2014.

Και οι 103 δραστηριότητες είναι χαμηλής όχλησης και αφορούν κλάδους όπως η μεταποίηση τροφίμων, αγροτικές δραστηριότητες όπως ελαιοτριβεία, η κατασκευή επίπλων, η στρωματοποιία, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών ειδών, και η κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, για τις οποίες και καταργείται η έκδοση άδειας λειτουργίας.

Η κατάργηση των αδειών εκτιμάται ότι μπορεί να εξοικονομήσει 2-3 μήνες σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και περίπου 1500 ευρώ από την κατάργηση του τέλους έκδοσης.

Οπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, οι 103 βιομηχανικές δραστηριότητες αντιστοιχούν στο 25% των περίπου 400 δραστηριοτήτων και συνεισφέρουν κατά 14% του ΑΕΠ.

Πηγή:tanea.gr