"Κατώτεροι αστυνομικοί που διέτασσαν, τώρα διατάσσονται …"

ΑΠΟΨΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
"Κατώτεροι αστυνομικοί που διέτασσαν, τώρα διατάσσονται …"

Κατώτεροι αστυνομικοί που διέτασσαν, τώρα διατάσσονται … και ουδείς εκ της πολιτικής-φυσικής ηγεσίας και του συνδικαλισμού δεν έχει αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα, όπως και πολλά άλλα….

Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 4058/2012, με το οποίο η Σχολή Αστυφυλάκων αντιστοιχίζεται ως επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατ΄επέκταση υπάρχει συμμόρφωση στις νομοθετικές ρυθμίσεις του κράτους.

Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου Νόμου, θα πρέπει να απογραφούν οι απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων ως Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και όχι ως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα.

Η εν λόγω μεταβολή θα πρέπει να επιφέρει ανάλογη μισθολογική ή βαθμολογική προαγωγή.

Ο Νόμος 3686/2008, προβλέπει τη χρήση πτυχίου από τους αρχιφύλακες που έχουν προαχθεί στο βαθμό τους με εξετάσεις, πλην όμως δεν αντιμετωπίζει ισότιμα τους αρχιφύλακες (ανακριτικούς υπαλλήλους), οι οποίοι έχουν προαχθεί στο βαθμό τους μετά το πέρας 15 ετών πραγματικής υπηρεσίας.

Οι αρχιφύλακες (ανακριτικοί υπάλληλοι με εξετάσεις) και οι αρχιφύλακες (ανακριτικοί υπάλληλοι με 15 έτη υπηρεσίας) δεν έχουν καμία ποιοτική διαφορά καθώς και οι δύο κατηγορίες είναι ανακριτικοί υπάλληλοι και απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων.

Η μόνη διαφορά, όχι ποιοτική, είναι ότι οι μεν πρώτοι δώσανε εξετάσεις να προαχθούν στο βαθμό του αρχιφύλακα και οι δε δεύτεροι προαχθήκανε με τα έτη υπηρεσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στελεχών ΕΔ-ΣΑ

Η διαφορά καθίσταται απλά ποιοτική καθώς οι συγκεκριμένες εξετάσεις έχουν ως εξεταστές ύλη τρία μαθήματα (Π.Κ., Κ.Π.Δ. και Οργανισμούς), η οποία διδάσκεται έτσι κι αλλιώς κατά τη διάρκεια των 5 εκπαιδευτικών εξαμήνων της Σχολής Αστυφυλάκων.

Προτείνεται στο εξής για να υπάρχει ίση μεταχείριση των δύο κατηγοριών, να δίνεται η δυνατότητα χρήσης πτυχίου και στους αρχιφύλακες μετά από 15 έτη υπηρεσίας.

Ας εστιάσει κανείς και στην κατώτερη κατηγορία αστυνομικού προσωπικού, όπου ο διατάσων γίνεται ξαφνικά διατασσόμενος και ουδέποτε έχει αναδειχθεί το εν λόγω πρόβλημα και ουδεμία αναφορά έχει γίνει. Ειδικότερα, ειδικός φρουρός που εισήχθη το έτος 2000 στο σώμα της ΕΛ.ΑΣ, με το Νόμο 3686/2008, γίνεται το έτος 2008 αστυφύλακας και το 2012 υπαρχιφύλακας μη ανακριτικός υπάλληλος, αντίστοιχα. Αντίθετα, αστυφύλακας που εξέρχεται της Σχολής Αστυφυλάκων το έτος 2009, καθίσταται προϊστάμενος του προαναφερόμενου ειδικού φρουρού μέχρι το έτος 2012, καθώς το συγκεκριμένο έτος προάγεται ο ειδικός φρουρός σε υπαρχιφύλακα, με αποτέλεσμα ο διατάσων να γίνεται διατασσόμενος.

Διερωτόμαστε με το συγκεκριμένο παράδειγμα τα ακόλουθα:

α) για ποιο λόγο δεν έχει δοθεί στους κατώτερους η δέουσα βαρύτητα στο συγκεκριμένο θέμα?,

β) για ποιο λόγο δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσφυγές για το συγκεκριμένο θέμα?,

γ) για ποιο λόγο στην κατάρτιση του νέου βαθμολογίου δίνεται σημασία μόνο στους ανθυπαστυνόμους που από διατάζοντες βρέθηκαν διατασσόμενοι?,

δ) στο κατώτερο προσωπικό δεν υφίσταται η ιεραρχία?

και ε) γιατί στο ανώτερο αστυνομικό προσωπικό χαρίζονται οι μισθολογικές και βαθμολογικές προαγωγές, ενώ στο κατώτερο ουδεμία αναφορά γίνεται?

Εάν κάποιος πτυχιούχος από το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, δεν επιθυμεί για προσωπικούς, κοινωνικούς ή οικογενειακούς λόγους να δώσει εξετάσεις προκειμένου να προαχθεί σε αρχιφύλακα, με το υπάρχον σύστημα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για μισθολογική-βαθμολογική προαγωγή ή απασχόλησή του σε σχετικά καθήκοντα με το πτυχίο.

Διερωτόμαστε το εξής:

α) ένας πτυχιούχος αστυνομικός ανακτά δικαίωμα γρήγορης ανέλιξής του μόνο στην περίπτωση που συμμετάσχει στις εσωτερικές εξετάσεις παπαγαλίας?

και β) Σε διαφορετική περίπτωση το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ αδιαφορεί και δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι στον πτυχιούχο αστυνομικό και δεν γεννά κανένα δικαίωμα για αυτόν αν δεν συμμετάσχει στις προαγωγικέ εξετάσεις αρχιφυλάκων?

Ας ελπίσουμε, πως η επιτροπή βαθμολογίου θα εναρμονίσει τις προτάσεις της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, δεν θα παραγκωνίσει για ακόμη μια φορά το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ως προς τα προαναφερόμενα και θα μεταχειριστεί ίσα και όμοια τους πτυχιούχους αστυνομικούς. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν εκ νέου διοικητικές προσφυγές.

Με εκτίμηση,

Αναγνώστης

 

** Το ανωτέρω κείμενο εστάλη από αναγνώστη στη σελίδα στο fb του Policenet.gr