Κοινοποιήθηκαν οι πίνακες των επιτυχόντων - επιλαχόντων του διαγωνισμού πρόσληψης ιδιωτών ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης