ΚΟΥIZ: Μπορείτε να καταλάβετε πoιo όπλο είναι αληθινό και ποιο ψεύτικο;

ΕΞΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΚΟΥIZ: Μπορείτε να καταλάβετε πoιo όπλο είναι αληθινό και ποιο ψεύτικο;

Παρατηρητικότητα και γνώσεις είναι τα δύο αναγκαία στοιχεία που χρειάζεστε για να πετύχετε το 100% στο κουιζ όπλων που ακολουθει.

Μπορείτε να απαντήσετε σωστά στις έξι ερωτήσεις που ακολουθούν αναγνωρίζοντας τα ψεύτικα από τα αληθινά όπλα;

Το κουίζ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δείχνει ότι οι απόμιμήσεις όπλων μπορούν να φτάσουν εξαιρετικά κοντα στην εικόνα των "πραγματικών" εαυτών τους, με ότι αυτό συνεπάγεται, ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια ένοπλων περιστατικών.