Κρίθηκαν και οι Αστυνομικοί Διευθυντές

25 ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Κρίθηκαν και οι Αστυνομικοί Διευθυντές

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 19 Φεβρουαρίου 2019, μετά από πρόταση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη: :
Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ' εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Ταξιάρχου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :
Ι. Γενικών Καθηκόντων
1.    238579    Σαραντίδης    Αντώνιος    του    Ευστρατίου   
2.    232808    Λασπάς    Ιωάννης    του    Δημητρίου   
3.    240826    Μποδιώτης    Παναγιώτης    του    Γρηγορίου   
4.    236821    Κορομηλάς    Δημήτριος    του    Παναγιώτη   
5.    241457    Τσάτσης    Μιχαήλ    του    Φωτίου   
6.    229461    Κιτσάκης    Μιχαήλ    του    Ευαγγέλου   
7.    240212    Γλυκόπουλος    Γεώργιος    του    Κωνσταντίνου   
8.    239685    Κατέρης    Γεώργιος    του    Ναπολέοντα   
9.    241260    Τσέτσικας    Νικόλαος    του    Ελευθερίου   
10.    234737    Λυμπινάκης    Γεώργιος    του    Εμμανουήλ   
11.    240763    Μιχαλόπουλος    Γεώργιος    του    Ιωάννη   
12.    240023    Αναγνωστάκης    Ευάγγελος    του    Κωνσταντίνου   
13.    240002    Αθανασόπουλος    Θεόδωρος    του    Ιωάννη   
14.    240996    Πετσίνης    Παναγιώτης    του    Περικλή   
15.    237382    Μπουλούμπασης    Χρήστος    του    Γεωργίου   
16.    241245    Τσαμαδιάς    Γεώργιος    του    Ανδρέα   
17.    231055    Πετσινός    Χρήστος    του    Γεωργίου   
18.    241991    Παναγιωτόπουλος    Κωνσταντίνος    του    Λεωνίδα   
19.    241676    Θεοχάρης    Χαράλαμπος    του    Παναγιώτη   
20.    241023    Πούπουζας    Παναγιώτης    του    Μιχαήλ   
        ΙΙ. Ειδικών Καθηκόντων - Υγειονομικοί       
1.    227775 Τζαλοκώστας    Βασίλειος    του    Δημητρίου    Ιατρός
2.    246614 Μωραΐτης    Ιωάννης    του    Κωνσταντίνου    Ιατρός
3.    236751 Καλύβας    Χρήστος    Του    Ταξιάρχη    Ψυχολόγος


ΙΙΙ. Ειδικών Καθηκόντων - Εγκληματολογικών Εργαστηρίων
233194 Θεοφίλου    Παναγιώτης του Φωτίου
Β. Προάγεται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ' εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1 περίπτ. β' του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, ο Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Σ κ ά ρ α ς Αθανάσιος του Αχιλλέα (ΑΓΜΣ.236076), ο οποίος θα αποστρατευθεί μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή του αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.
Γ. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ' εδάφιο έκτο, 43 παρ.1 περίπτ. α' και 47 του π.δ.24/ΐ997, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας :
1.    241481    Φαβατάς    Κωνσταντίνος    του    Παναγιώτη
2.    36824    Κοσσιώρης    Γεώργιος    του    Αθανασίου
3.    237875    Κατσίφης    Γεώργιος    του    Κωνσταντίνου
4.    239624    Χαντζούλης    Κωνσταντίνος    του    Νικολάου
5.    239438    Μαρκογιαννάκης    Βασίλειος    του    Εμμανουήλ
6.    239324    Βαλσαμάκης    Μανούσος    του    Πασχάλη
7.    236806    Κοκορόσκος    Κωνσταντίνος    του    Νικολάου
8.    238076    Μελισσινός    Χαράλαμπος    του    Σοφοκλή
9.    235727    Δαλαβούρας    Ανδρέας    του    Γεωργίου
10.    238747    Τσίτος    Θεοδόσιος    του    Κωνσταντίνου
11.    234866    Αργύρης    Κωνσταντίνος    του    Αναστασίου
12.    236013    Τεσσέρης    Ευστράτιος    του    Κωνσταντίνου
13.    234663    Γάσπαρης    Στυλιανός    του    Στυλιανού
14.    234569    Ντρίνιας    Χαράλαμπος    του    Νικολάου
15.    239797    Παπανικολάου    Αθανάσιος    του    Βασιλείου
16.    239830    Χριστοφιλέας    Κωνσταντίνος    του    Πέτρου
17.    239268    Γαλάνης    Ιωάννης    του    Αναστασίου
18.    235847    Κουμπούνης    Βασίλειος    του    Αποστόλου
19.    240495    Κεφαλιανάκης    Παντελής    του    Στυλιανού
20.    235532    Μανάρας    Πίνδαρος    του    Παναγιώτη
21.    239780    Καραχάλιος    Θωμάς    του    Κωνσταντίνου
22.    241382    Χρηστόπουλος    Κωνσταντίνος    του    Δημητρίου
23.    240785    Μπακαλάρος    Γεώργιος    του    Μιχαήλ


_ Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.
Δ. Προάγεται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.2 εδάφιο δεύτερο, 43 παρ.2 και 47 περίπτ. δ' του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, η Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Μ π α λ α μ π ά ν η Γεωργία του Ηλία (ΑΓΜΣ.240791),
Υπηρεσίας Γραφείου, η οποία θα αποστρατευθεί μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή της αυτή, με άλλο Προεδρικό διάταγμα.
- Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: 3341 / 19-2-2019.