Κρίθηκαν και οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές - Ποιοι προάγονται

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κρίθηκαν και οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές - Ποιοι προάγονται

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 4η Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του π.δ. 24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 περίπτ. β’, 38 παρ. 1, 40 παρ. 1 του π.δ. 24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

1.  Χατζησταμάτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου.

2.  Τσιάρας Λάμπρος του Χρήστου.

3.  Τσακιράκης Ιωάννης του Σπυρίδωνα.

4.  Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη.

5.  Σταυρόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου.

6.  Γεωργακόπουλος Διονύσιος του Παναγιώτη.

7.  Χαλκιάς Αθανάσιος του Χρήστου.

8.  Μάρκου Σωτήριος του Δημητρίου.

9.  Ελευθεριάδης Χαράλαμπος του Ιωάννη.

10.  Γκρίτζαλης Αριστείδης του Θεοδώρου.

11.  Καλταμπάνη Σωτήριος του Κωνσταντίνου.

12.  Πολύζος Δημήτριος του Ιωάννη.

13.  Τζελάς Γεώργιος του Νικολάου.

14.  Λουκόπουλος Δημήτριος του Αντωνίου.

       Σουρτζής Διαμαντής του Βασιλείου. Υπηρεσίας Γραφείου, εκτός οργανικών θέσεων

15.  Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος του Αντωνίου.

16.  Λιάκος Κωνσταντίνος του Χρήστου.

17.  Λαγό Βασίλειος του Χρήστου.

18.  Γκρίζης Γεώργιος του Χρήστου.

19.  Αγιασοφίτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη.

20.  Ζήκας Θωμά του Δημητρίου.

21.  Κριερής Δημήτριος του Νικολάου.

       Ξενικάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη. Υπηρεσίας Γραφείου, εκτός οργανικών θέσεων

22.  Χηνόπουλος Παρασκευάς του Νικολάου.

23.  Αθανασάκος Κωνσταντίνος του Στέργιου.

24.  Ασβεστάς Αθανάσιος του Νικολάου.

25.  Αγγελούδης Δημήτριος του Παύλου.

26.  Ανδριανόπουλος Αντώνιος του Κωνσταντίνου.

27.  Βλάχος Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα.

Β. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 29 παρ. 1 περίπτ. β’, 38 παρ. 3 και 40 παρ. 1 και 7 του π.δ. 24/1997, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 3 του π.δ. 69/2019, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, κατ’ εκλογή, λόγω συμπληρώσεως των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ειδικών Καθηκόντων - Υγειονομικός της Ελληνικής Αστυνομίας, Πτυχιούχος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Χαραλαμπίδης Μιχαήλ του Αντωνίου (ΑΓΜΣ.237172). (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: 1787/4-2-2020. 

Ο Υπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ο Υφυπουργός 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ