Κρίσεις Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. - Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας

Κρίσεις Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. - Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας

Δημοσιεύτηκε σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Όλγα Γεροβασίλη, η οποία προβλέπει την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας.

Δείτε τι αναφέρει η απόφαση:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 34 του π.δ. 24/1997 (Α΄-29) «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

2. Το π.δ. 86/2018 (Α΄-159) "Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη"..

3. Το π.δ. 88/2018 (Α΄-160) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

4. Την υπ' αριθ. 6003/13/1997-β΄ από 10-1-2019 απόφασή μας, που αφορά τη συγκρότηση των Συμβουλίων Κρίσεως Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2019.

5. Το γεγονός ότι, επήλθαν μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση των ορισθέντων Αντιστρατήγων Στρατού Ξηράς, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Συμβουλίου Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας.

6. Το υπ΄ αριθ. Φ.400/07/201756 Σ.964 από 13-2-2019 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ανασυγκροτούμε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας, ως ακολούθως :

α. Τακτικά μέλη :

(1) Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Πρόεδρος.

(2) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΝΟΜΙΚΟΣ Αντώνιος, ΓΕΣ/ΓΕΠΣ

(3) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΜΠΟΝΩΡΑΣ Δημήτριος, Υ/ΓΕΣ

β. Αναπληρωματικά μέλη :

(1) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΦΛΩΡΟΣ Κωνσταντίνος, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΚΤΗΣ

(2) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΜΑΣΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος, Επιτελάρχης ΓΕΣ

- Ως Γραμματέας ορίζεται ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λάζαρος και αναπληρωτής του ο Αστυνόμος Α΄ ΡΑΠΤΗΣ Βασίλειος.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιασαν τους δολοφόνους του Σταματιάδη στην Κηφισιά