Κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα [λίστα]

ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ, ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
Κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα [λίστα]

Συνεδρίασε το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2015 των Ανώτατων Αξιωματικών.

Το Συμβούλιο έκρινε :

A. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αντιστρατήγους ΠΣ

 • Χαράλαμπο Αφάλη και 
 • Διαμαντή Κανελλόπουλο

B. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Υποστρατήγους του Π.Σ.

 • Βασίλειο Κώνστα
 • Αθανάσιο Μαργαλιά
 • Βασίλειο Σαξιώνη
 • Δημήτριο Πιερράκο και
 • Χρύσανθο Αθανασόπουλο.

Γ. και ως ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αρχιπυράρχους Π.Σ.

 • Παύλο Γρηγορίου
 • Γεώργιο Γερακάρη
 • Γεώργιο Δελογιάννη
 • Χρήστο Καλογουλίδη
 • Νικόλαο Στασινόπουλο
 • Ευθύμιο Ιωάννου και
 • Κωνσταντίνο Φαφούτη (ΥΓ)

Στους αποστρατευθέντες αξιωματικούς με το βαθμό του Αντιστρατήγου και Υποστρατήγου, απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν.

Στη συνέχεια το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ. έκρινε:

Δ. Διατηρητέους τους Υποστράτηγους του Π.Σ.

 • Στέφανο Σπανέα
 • Θεοδόσιο Δημακογιάννη
 • Δημοσθένη Αναγνωστάκη
 • Βασίλειο Φλόκα και
 • Χρήστο Παπαδόπουλο (ΥΓ)

Ε. Προαχθέντες στο βαθμό του Αντιστρατήγου ΠΣ τους

 • Υποστρατήγους ΠΣ Ιωάννη Καρατζιά και
 • Βασίλειο Καπέλιο,

για τις θέσεις των Υπαρχηγών του Π.Σ.

ΣΤ. Κατ' επιλογήν για τις θέσεις των Υποστρατήγων ΠΣ τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.

 • Αθανάσιο Σερεντέλλο και
 • Νικόλαο Νικολακόπουλο

iefimerida.gr