Κρίσεις Ταξιάρχων ΕΛ.ΑΣ: Δείτε ποιοι προάγονται

17 ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Κρίσεις Ταξιάρχων ΕΛ.ΑΣ: Δείτε ποιοι προάγονται

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 1 Νοεμβρίου 2018, μετά από πρόταση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη :
Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ' εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές του π.δ.98/2018, στο βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
1.    233242    Κυριαζόπουλος    Κωνσταντίνος    του    Ιωάννη
2.    236664    Γιάννινας    Γεώργιος    του    Κωνσταντίνου
3.    238360    Καστάνης    Γεώργιος    του    Νικολάου
4.    236592    Αϊβαζίδης    Αβραάμ    του    Βασιλείου
5.    237849    Στεφανόπουλος    Κωνσταντίνος    του    Αλεξίου


Β. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ' εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1 περίπτ. β' του π.δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές του π.δ.98/2018, στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :
1.    233416    Φωτόπουλος    Ευάγγελος    του    Σωτηρίου
2.    236750    Καλύβας    Κωνσταντίνος    του    Νικολάου
3.    233091    Χαρώνη    Παναγιώτα    του    Μιχαήλ
4.    238029    Στεργιόπουλος    Δημήτριος    του    Κωνσταντίνου
5.    227722    Βουτσελάς    Κωνσταντίνος    του    Βασιλείου
6.    236956    Νικολιδάκης    Γεώργιος    του    Εμμανουήλ
7.    239244    Λυδάκης    Εμμανουήλ    του    Μάρκου
8.    239754    Ματσούκας    Ιωάννης    του    Αθανασίου
9.    239610    Τσίρος    Σπυρίδων    του    Αναστασίου
10.    239508    Φεύγας    Θωμάς    του    Κωνσταντίνου
11.    229168    Λουζιώτης    Κωνσταντίνος    του    Δημητρίου 
12.    232115    Ντόντης    Ηλίας    του    Ζήση
13.    238046    Γατσουνιάς    Δημήτριος    του    Αντωνίου
14.    236934    Μπασιούκας    Αθανάσιος    του    Γεωργίου
15.    238711    Τσακίρης    Θεολόγος    του    Βασιλείου
16.    238774    Λασπιάς    Δήμος    του    Νικολάου
17.    232019    Καριανάκης    Βασίλειος    του    Μιχαήλ


- Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο Προεδρικό διάταγμα.
- Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη : 41997 / 1-11-2018.