Κτιριακά προβλήματα στην Π.Υ Χαλκίδας

Κτιριακά προβλήματα στην Π.Υ Χαλκίδας

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στην Εύβοια είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών τους.

Συγκεκριμένα στην Π.Υ. Χαλκίδας που έχει έναν από τους ποιο μεγάλους και δύσκολους τομείς ευθύνης το κτηριακό πρόβλημα τείνει να γίνει διαχρονικό. Ένα παλαιό κτήριο το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει της αυξημένες ανάγκες πλέον του ρόλου που καλείται να εκπληρώσει, άπλα δεν είναι λειτουργικό δεν χωράει άλλους πυροσβέστες.

Με προσωπικό που ξεπερνάει τα 110 άτομα εύκολα καταλαβαίνει κάνεις τις δυσκολίες στην διαβίωση των πυροσβεστών λόγο των περιορισμένων χώρων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

• Χρειαζόμαστε σύγχρονους κοιτώνες για την εναπόθεση των προσωπικών μας αντικειμένων και την ξεκούραση μας.

• Οι χώροι υγιεινής δεν επαρκούν και απαιτείται αυξημένη καθαριότητα .

• Οι ανάγκες χώρων για σύγχρονα γραφεία διοίκησης, πυρασφάλειας, κίνησης οχημάτων, ανακριτικό και άλλες διοικητικές θέσεις είναι αυξημένες.

• Τα οχήματα είναι πολλά και παρκαρισμένα σε απομακρυσμένο περιφραγμένο χώρο και αλλά είναι εκτεθειμένα στους κεντρικούς δρόμους.

• Δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι για πρακτικές ασκήσεις και για την εκγύμναση που είναι άκρως απαραίτητοι για την εκπαιδευτική αρτιότητα και την φυσική ετοιμότητα του πυροσβεστικού προσωπικού.

Εύλογη είναι η αγανάκτηση όλων των συναδέλφων στην Π.Υ. Χαλκίδος.

Δεν πάει όμως άλλο αυτή η κατάσταση, χρειαζόμαστε δραστική λύση και δεν είναι άλλη από την κατασκευή συγχρόνων εγκαταστάσεων που θα ανταποκρίνονται στις τεράστιες απαιτήσεις και να εξασφαλίζουν την επιχειρησιακή της επάρκεια, καθώς και την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση μας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας μας.

Στην αντίθετη περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό η μετεγκατάσταση σε μεγαλύτερες κτηριακές υποδομές κρίνεται απαραίτητη.

Η φύση και οι ιδιαιτερότητες της εργασίας μας απαιτούν σύγχρονες, άρτιες και επαρκής σε χώρους κτηριακές εγκαταστάσεις για να είμαστε ασφαλείς και πιο αποτελεσματικοί.

Πυροσβέστης από την Π.Υ. Χαλκίδας .