"Κόπηκαν" 19 Ταξίαρχοι της ΕΛ.ΑΣ.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
"Κόπηκαν" 19 Ταξίαρχοι της ΕΛ.ΑΣ.

 Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1 περίπτ. β΄ του π.δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές του π.δ.98/2018, στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως : 
 
1.  231792 Αλεξόπουλος Χαράλαμπος του Αλέκου

2.  238568 Σιορέντας Δημήτριος του Γεωργίου

3.  239400 Κοτρωνιάς Νικόλαος του Παναγιώτη

4.  237877 Σδούκος Μιχαήλ του Γεωργίου

5.  237902 Ελευθεράκης Γεώργιος του Νικολάου

6.  238860 Παπανικολάου Κωνσταντίνος του Ανδρέα

7.  237581 Δασκαλάκης Παύλος του Μιχαήλ

8.  234070 Οικονομίδης Κώστας του Παναγιώτη

9.  239752 Μαχαιρίδης Μιλτιάδης του Βασιλείου

10.  240632 Λάμπρου Κωνσταντίνος του Δημητρίου

11.  238966 Παπαευθυμίου Δημήτριος του Γεωργίου

12.  237984 Νίκου Πάρις του Γεωργίου

13.  237866 Τσούρας Βασίλειος του Αθανασίου

14.  236821 Κορομηλάς Δημήτριος του Παναγιώτη

15.  240212 Γλυκόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου

16.  239685 Κατέρης Γεώργιος του Ναπολέοντα

17.  240023 Αναγνωστάκης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

18.  241245 Τσαμαδιάς Γεώργιος του Ανδρέα

19.  231055 Πετσινός Χρήστος του Γεωργίου
 
 Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο Προεδρικό διάταγμα.