"Λήψη κανονικής άδειας από το Αστυνομικό Προσωπικό κατά τη διάρκεια της επιφυλακής, λόγω εκλογών"

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
"Λήψη κανονικής άδειας από το Αστυνομικό Προσωπικό κατά τη διάρκεια της επιφυλακής, λόγω εκλογών"

Οι κανονικές άδειες του προσωπικού που έχουν προγραμματισθεί τον μήνα Ιούνιο (Α’ περίοδος 15-6ου έως 8-7ου) σύμφωνα με το Αρθ. 13 παρ. 3ε του ΠΔ 27/1986, θα ανακληθούν λόγω της επιφυλακής για τις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές. Κατόπιν τούτου και με δεδομένο ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν προπληρώσει ταξιδιωτικά εισιτήρια ή ξενοδοχεία προτείνουμε.:

α) Να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προγραμματισμένης κανονικής άδειας κατά την Α’ περίοδο, στους επιθυμούντες συναδέλφους, με τους ίδιους ακριβώς όρους που ίσχυσαν κατά τις Ευρωεκλογές.

β) Να εξεταστεί η δυνατότητα έκδοσης σχετικής διαταγής από το ΑΕΑ σύμφωνα με την οποία να μπορεί να γίνει λήψη  κανονικής άδειας, έστω κάποιων ημερών, εντός των υπολοίπων περιόδων, αναλόγως της υπηρεσιακής ευχέρειας.

   Η κανονική άδεια του καλοκαιριού είναι «ιερή» για τον Αστυνομικό και την οικογένεια του Οι λίγες ημέρες διακοπών είναι με τις οικονομίες όλου του χρόνου και θεωρούμε ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να κινηθεί προς τη κατεύθυνση της διαφύλαξής τους.

 

                                                  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

            ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                      ΘΕΛΟΥΡΑΣ Ιωάννης