"Μάλλον πολλοί αξιωματικοί της πόλης μας, θεωρούν πως η Αστυνομία είναι ιδιοκτησία τους ..."

"Μάλλον πολλοί αξιωματικοί της πόλης μας, θεωρούν πως η Αστυνομία είναι ιδιοκτησία τους ..."
 
Μάλλον πολλοί αξιωματικοί της πόλης μας θεωρούν πως η Αστυνομία είναι ιδιοκτησία τους και μπορούν να κάνουν ο,τι θέλουν αυτοί αγνοώντας προκλητικά τους νόμους και τις κανονιστικές που καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας  της κάθε Υπηρεσίας.
 
Εκτός και αν πράττουν με αυτόν τον τρόπο με απώτερο σκοπό να χτίσουν καριέρα μετά την αποστρατεία τους σε κάποια Α.Ε.
 
3 αγώνες τελέσθηκαν στην πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη και η χρησιμοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν πέρα από κάθε λογική.
 
Σε φιλικό αγώνα έμεινε αφύλακτο σχεδόν όλα το ανατολικό τμήμα του νομού, δηλαδή ο ΑΠΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, επειδή θεωρήθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν δυο τετράδες ΔΙ.ΑΣ. από τις 4 διατιθέμενες σε όλο το ανατολικό τμήμα του νομού για κίνηση πέριξ του γηπέδου.
 
Ενώ σε αγώνα ευρωπαϊκό ζητήθηκε μετά την λήξη του από αστυνομικούς  της ομάδας ΖΗΤΑ να κάνουν συνοδεία μη προβλεπόμενη, η οποία και τελικώς δεν έγινε, μετά από παρέμβαση και επικράτησε η λογική.

Και αναρωτιόμαστε όλοι μας: Όταν ξεκινήσουν τα κρίσιμα παιχνίδια, τα γνωστά και ως παιχνίδια φωτιά, τι θα κάνετε???
 

Αλέξανδρος ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ,
Μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Υ.Θ.
Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ.Θ. στη Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος Ε.Μ.Α.Σ

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:  bloko.gr