Μέριμνα για τις γαλουχούσες (θηλάζουσες) ένστολες μητέρες ζητά το ΚΚΕ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΣ
Μέριμνα για τις γαλουχούσες (θηλάζουσες) ένστολες μητέρες ζητά το ΚΚΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Υγείας

Θέμα: Να ληφθούν μέτρα μέριμνας και προστασίας για τις γαλουχούσες (θηλάζουσες) μητέρες στρατιωτικούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικαλιστικού φορέα των εν ενεργεία στρατιωτικών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), καταγγέλλεται ότι, αν και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει εξαγγείλει το τρέχον έτος ως έτος μέριμνας προσωπικού, εν τούτοις, δεν εφαρμόζονται, αν και προβλέπεται ρητώς από το ίδιο το Π.Δ 176/1997 (άρθρο 5 παρ. 2), οι διατάξεις του άρθρου 7 αυτού (Π.Δ 176/1997), αλλά και οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270) για τις στρατιωτικούς γαλουχούσες (θηλάζουσες) μητέρες.
Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι:
Οι γυναίκες στρατιωτικοί, κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, με την επιστροφή τους από την άδεια κύησης-τέκνου, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, εκτελούν υπηρεσίες 24ωρης διάρκειας, με διανυκτέρευση στις μονάδες/υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να έχει διαφοροποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο, κατά τα ανωτέρω ισχύοντα, αναφορικά με τη μέριμνα της Υπηρεσίας και τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των γαλουχουσών μητέρων στρατιωτικών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να μεριμνήσει για την επέκταση των ειδικών μέτρων προστασίας για τις γυναίκες στρατιωτικούς, λεχώνες και θηλάζουσες, νέες μητέρες, με απαλλαγή τους από τη νυχτερινή βάρδια και σε όλη τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας των παιδιών;
2. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην υπηρεσία των γαλουχουσών μητέρων στρατιωτικών, με διαμόρφωση χώρων έκθλιψης του μητρικού γάλακτος και ασφαλούς αποθήκευσής του στις Υπηρεσίες/ Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, ως επιπρόσθετο μέτρο και όχι για την υποκατάσταση των διατάξεων που σχετίζονται με τα μέτρα προστασίας για τις γυναίκες στρατιωτικούς, λεχώνες και θηλάζουσες;

Οι βουλευτές
Θανάσης Παφίλης

Λιάνα Κανέλλη

Χρήστος Κατσώτης

Σταύρος Τάσσος