Μία νέα ειδική άδεια θα δικαιούνται πλέον οι Αστυνομικοί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε εχθές

ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Μία νέα ειδική άδεια θα δικαιούνται πλέον οι Αστυνομικοί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε εχθές

Το Προεδρικό Διάταγμα 27/2019 (Α΄ 46) που δημοσιεύτηκε εχθές στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φαίνεται πως έφερε "γαμήλιο δώρο" για όσους Αστυνομικούς αποφασίσουν να κάνουν το μεγάλο βήμα και να παντρευτούν το έτερον τους ήμισυ!

Πιο συγκεκριμένα πλέον οι αστυνομικοί θα μπορούν να λαμβάνουν ειδική πενθήμερη άδεια με αποδοχές σε περίπτωση τέλεσης γάμου.

Η συγκεκριμένη άδεια θα μπορεί να λαμβάνεται αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση του γάμου, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως που υποβάλλεται πριν την τέλεση αυτού.

 

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει το άρθρο 17 του Π.Δ. 27/2019:

Η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του π.δ. 27/1986, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του π.δ. 75/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Στο αστυνομικό προσωπικό χορηγείται άδεια, με αποδοχές, διάρκειας πέντε (5) ημερών σε περίπτωση τέλεσης γάμου, αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση αυτού κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως που υποβάλλεται πριν την τέλεση αυτού, καθώς και άδεια, με αποδοχές, διάρκειας πέντε (5) ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β' βαθμού εξ αίματος ή έως και α' βαθμού εξ αγχιστείας, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του θανάτου. Αρμόδιοι για την έγκριση χορήγησης των αδειών του προηγούμενου εδαφίου είναι οι οριζόμενοι στο άρθρο 14 και για τη χορήγηση τους απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων».


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού - Αλλαγές σε διατάξεις του Π.Δ. 100/2003