Μία σπουδαία προσφορά για όλους, ανεξαιρέτως, τους αστυνομικούς και τις οικογένειες τους, εξασφάλισε το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης

Μία σπουδαία προσφορά για όλους, ανεξαιρέτως, τους αστυνομικούς και τις οικογένειες τους, εξασφάλισε το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης

Μία σπουδαία προσφορά για όλους, ανεξαιρέτως, τους συναδέλφους μας εξασφάλισε το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης!

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο