Μαραθώνιος Δρόμος Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Μαραθώνιος Δρόμος Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών

Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017,  οι εκπαιδευόμενοι του 186ου Σχολείου Βασικής Εκπαιδεύσεως Υποβρυχίων Καταστροφών, συμμετείχαν στο Μαραθώνιο Δρόμο της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.), επί της κλασσικής διαδρομής, με σημείο εκκίνησης το Μαραθώνα και σημείο τερματισμού το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η ανωτέρω δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο εκπαίδευσης των υποψήφιων Υποβρύχιων Καταστροφέων.

http://www.hellenicnavy.gr/media/k2/galleries/9069/02.jpg

http://www.hellenicnavy.gr/media/k2/galleries/9069/03.jpg