Μας ασφάλισαν στο ΙΚΑ με το έτσι θέλω;

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗ
Μας ασφάλισαν στο ΙΚΑ με το έτσι θέλω;

 

Συνάδελφος της ΣΣΕ-89 μας ενημέρωσε στις 29 Νοεμβρίου 2014 ότι στην προσπάθεια του να διερευνήσει τη δυνατότητα εργασίας ως απόστρατος ανακάλυψε ότι ως συνταξιούχος του Δημοσίου, υπαγόμενος στον ΟΠΑΔ, είναι ήδη ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, από τις 26 Οκτωβρίου 2014. Το τραγελαφικό της υπόθεσης, όπως μας ενημερώνει, είναι ότι έχει αριθμό μητρώο ΙΚΑ και μάλιστα ανήκει στους νέους ασφαλισμένους με βάση το Ν.2084/92 άρθρο 39, με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. Επειδή είχα αριθμόμητρώου ΙΚΑ (είχα εργαστεί πριν την είσοδο μου στη ΣΣΕ) ανέλαβε άλλος συνάδελφος ΣΣΕ-82 από τη Λάρισα να ερευνήσει σήμερα αν και αυτός έχει...
αριθμό μητρώου ΙΚΑ. Επαληθεύθηκε. Παράλληλα άλλος συνάδελφος ΣΣΕ-82 μ' ενημερώνει με e-mail ότι τυχαίως σήμερα πληροφορήθηκε ότι πρέπει ν' αλλάξει βιβλιάριο νοσηλείας από ΟΠΑΔ σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και με ρωτά αν ισχύει.
Ο πρώτος συνάδελφος συμπληρώνει εύστοχα: «Ουδέποτε εργάστηκα σε κάποιον εργοδότη γιατί αμέσως εισήλθα στη ΣΣΕ. Αυτό εξάλλου φάνηκε και στην καρτέλα του ΙΚΑ αφού δεν εμφανίστηκε κανείς εργοδότης, παρά μόνο ότι είμαι συνταξιούχος. Όσον αφορά τους νέους ή παλαιούς ασφαλισμένους αρχικά πίστευα ότι έχει σχέση με την δυνατότητα συνταξιοδότησης και μόνο. Πλην όμως τι γίνεται με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη; Υπάρχει κάποια διαφορά; Σε περίπτωση που θέλω να εργαστώ στον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζομαι το ίδιο με έναν παλαιό ασφαλιζόμενο; Τι εισφορές θα πληρώνω εγώ σαν νέος και τι ένας παλαιός; Τι γίνεται με τις άδειες που τυχόν να δικαιούμαι; Αυτά είναι ερωτήματα που χρήζουν εκτιμώ απαντήσεων από εργατολόγο ή το ίδιο το ΙΚΑ. Το θέμα είναι ότι τώρα είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και όχι στο δημόσιο. Το έντυπο των στοιχείων που πήρα από το ΙΚΑ αναφέρει ότι με δική μου αίτηση μεταφέρθηκα στο ΙΚΑ από την 26η Οκτωβρίου 2014. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Την ίδια περίπτωση αντιμετωπίζει και ένας συνάδελφος απόστρατος, ο οποίος και αυτός εδώ στη Σύρο δεν έχει εργαστεί ποτέ στην ζωή του εκτός της υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις. Καλό θα είναι να διερευνηθεί το θέμα και να γνωστοποιηθεί στους συναδέλφους για να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει.»
Θέμα σοβαρό που χρήζει περαιτέρω έρευνας και ενημέρωσης...

Τελικώς μάλλον έφθασε η ώρα εκείνου που ακούγαμε «ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΙΚΑ»