Μεταβολές στις οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων - Τι προβλέπει το νέο Προεδρικό Διάταγμα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΕΚ
Μεταβολές στις οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων - Τι προβλέπει το νέο Προεδρικό Διάταγμα

Τι άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2019 που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπει τις  εξής μεταβολές επί των οργανικών οργανικών θέσεων

Οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 περίπτωση α ́ του ν. 2800/2000 (Α ́ 41), όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, μειώνονται κατά μία (1) θέση για το βαθμό του Αντιστρατήγου Αστυνομίας και αυξάνονται κατά δύο (2) για το βαθμό του Υπαστυνόμου.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Βίντεο από την άγρια συμπλοκή στο Μοναστηράκι - Τέσσερις τραυματίες