Μεταθέσεις εντός Γ.Α.Δ.Α.: Πότε πρέπει να υποβάλουν αίτηση όσοι Ειδικοί Φρουροί επιθυμούν να μετατεθούν

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Μεταθέσεις εντός Γ.Α.Δ.Α.: Πότε πρέπει να υποβάλουν αίτηση όσοι Ειδικοί Φρουροί επιθυμούν να μετατεθούν

Παραθέτουμε τη Διαταγή μεταθέσεων Ειδικών Φρουρών έτους 2018 για υπηρεσίες εντός Γ.Α.Δ.Α.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από τους συναδέλφους που επιθυμούν και που έχουν συμπληρώσει 2 έτη στην Υπηρεσία που βρίσκονται, το πρώτο 15ήμερο του Μαϊου.

Υποδείγματα αιτήσεων στις γραμματείες των Υπηρεσιών