Μετακίνηση αστυνομικών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μετακίνηση αστυνομικών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Έγγραφο της Ένωσης Αθηνών προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων συναδέλφων – μελών μας, σήμερα Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, μέλη της Διοίκησης της Ένωσης Αθηνών επισκέφθηκαν τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. και συζήτησαν με στελέχη του Οργανισμού για τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Ο.Α.Σ.Α., καθώς και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την έγκαιρη ανανέωση της τρέχουσας σύμβασης, για το έτος 2020, η οποία λήγει την 31-12-2019.

Από μέρους των στελεχών του Ο.Α.Σ.Α. μας μεταφέρθηκε η απόλυτη ικανοποίηση από πλευράς τους για την τήρηση των υποχρεώσεων από πλευράς της Ελληνικής Αστυνομίας που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 5220/2018, καθώς και την αγαστή συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου για την διαδικασία έκδοσης των προσωποποιημένων καρτών μετακίνησης του ένστολου προσωπικού με τα Μ.Μ.Μ..

Όσον αφορά την ανανέωση της σύμβασης για το επόμενο έτος, ενημερωθήκαμε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη αλλά, ως Ο.Α.Σ.Α., θεωρούν αυτονόητο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ληφθούν οι ανάλογες πρωτοβουλίες μεταξύ των δύο φορέων.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα είναι για την Ένωσή μας, ύψιστης προτεραιότητας, καθώς απασχολεί το σύνολο των υπηρετούντων μελών μας και για την οριστική επίλυσή του δόθηκε μεγάλος αγώνας, τόσο από την Ένωσή μας, όσο και από την Ομοσπονδία μας, παρακαλούμε όπως τύχουμε υπεύθυνης ενημέρωσης από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Αρχηγείου, αν έχουν αναληφθεί οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την έγκαιρη ανανέωση της τρέχουσας σύμβασης, ώστε να συνεχίσουν οι αστυνομικοί της Αθήνας να χρησιμοποιούν απρόσκοπτα τα Μ.Μ.Μ. για τις υπηρεσιακές τους μετακινήσεις.