Μεταφορά θέσης φοίτησης Υπηρετούντων σε Σώματα Ασφαλείας και Ένοπλες Δυνάμεις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Μεταφορά θέσης φοίτησης Υπηρετούντων σε Σώματα Ασφαλείας και Ένοπλες Δυνάμεις

ΠΡΟΣ : Αναπλ. Υπουργό Παιδείας
κ. Αναστάσιο Κουράκη

ΚΟΙΝ : Συντονιστικό Ενώσεων, Περ.Ενώσεις,
Βουλευτές Κεντρ. Μακεδονίας, ΜΜΕ

ΘΕΜΑ : Μεταφορά θέσης φοίτησης Υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις-Σώματα Ασφαλείας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013, άρθ. 6 παρ. 4, ΦΕΚ. Α268/10-12-2013, που αφορά τη μεταφορά θέσης φοίτησης των φοιτητών των Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, οι οποίοι είναι έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι του Δημοσίου, μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς της θέσης φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, που εδρεύει στην πόλη που υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Στις 21-05-2014 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθ. Φ1/79383/Β3 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1397 τ. Β’/02-06-2014, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μετεγγραφές των φοιτητών-στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και λοιπών.

Δυστυχώς, τελικά ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων προώθησε ρύθμιση για την κατάργηση της διάταξης, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους ενδιαφερόμενους και που τελικά δεν κατάφεραν να μετεγγραφούν.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας στο συγκεκριμένο πρόβλημα και ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει από μέρους προσπάθεια αλλαγής του Νόμου, έτσι ώστε ουσιαστικά να «επιτραπεί» η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Επιστολή στον Αν.Υπουργό Παιδείας

 

http://espekm.gr/home/?p=4944