Μεταφορά της Σχολής Πυροσβεστών

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΣΚΑ
Μεταφορά της Σχολής Πυροσβεστών
Κύριε Υπουργέ 
 
Με την από 21-12-2015 επιστολή μας, σας εκφράσαμε την ανησυχία μας, για την «άνευ πυροσβεστικής τεκμηρίωσης» διαδικασία που πληροφορηθήκαμε να εξελίσσεται για την μεταφορά της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από την Αθήνα σε κτιριακή εγκατάσταση της Πτολεμαΐδας, με κύριο σκοπό «την ενίσχυση της κινητικότητας στην περιοχή». 
Σας επισημάναμε επίσης ότι δεν ακολουθήθηκε καμία από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθότι το ζήτημα της μεταφοράς της Σχολής δεν συζητήθηκε και μελετήθηκε ούτε στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ούτε στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, για να δοθεί σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4249/2014 και να ακολουθηθεί η διαδικασία του 66 του ίδιου Νόμου, ως νέα Υπηρεσία. 
Επίσης σας αναφέραμε ότι πέρα από το κυρίως εκπαιδευτικό ζήτημα, υπάρχει και ένα σοβαρό ζήτημα διοικητικής υποστήριξης, καθότι η λειτουργία της Σχολής στη συγκεκριμένη πόλη, θα απαιτήσει, καθότι θα είναι σε συνεχή λειτουργία, την μετάθεση στην Πτολεμαΐδα μεγάλου αριθμού συναδέλφων. 
Πέρα από τα παραπάνω, μετά την παρέμβασή μας, μας μεταφέρθηκε ότι η εν λόγω εγκατάσταση είναι σε άριστη κατάσταση, (με το κλειδί στο χέρι μτφ) και είναι προς το συμφέρον του Σώματος να μας παραχωρηθεί. 
Για να μην ξαναχαρακτηριστούμε μικρόψυχοι, το αποδεχτήκαμε ως γεγονός, μέχρι που πληροφορηθήκαμε ότι η παραχώρηση της κτιριακής εγκατάστασης δεν είναι τόσο εύκολη και «με το κλειδί στο χέρι». 
Και αυτό γιατί στην προτεινόμενη προγραμματική σύμβαση από την Αυτοδιοίκηση της περιοχής, αναφέρεται ότι για την λειτουργία της Σχολής απαιτούνται περί το «μισό εκατομμύριο ευρώ» για την αντιμετώπιση των πρώτων άμεσων σοβαρών προβλημάτων της εγκατάστασης, αλλά και μια σειρά νομικές ενέργειες, μεταξύ τριών Υπουργείων για το ξεκαθάρισμα ιδιοκτησιακών ζητημάτων, νομιμοποίησης χώρων, σύνταξης μελετών, αλλαγή χρήσεων. 
 
Κύριε Υπουργέ 
 
Θα συμφωνήσουμε με την αποστροφή του λόγου σας, κατά τη διάρκεια της τελετής της δωρεάς στο ΕΚΑΒ της δωρεάς προς το Π.Σ. ότι: «το μήνυμα είναι ότι πρέπει να συνδέσουμε τις δυνατότητες, πρέπει να συντονιστούμε, πρέπει να βάλουμε ό,τι υπάρχει στο κρατικό μηχανισμό, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα το κοινωνικό σύνολο.» 
Αυτόν τον συντονισμό σας ζητήσαμε και εμείς για την πυροσβεστική εκαπίδευση, ώστε να γίνει συνολικά η μελέτη των διαθέσιμων πόρων και προσωπικού, προκειμένου να ευρεθεί η βέλτιστη λύση για την λειτουργία των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με δεδομένα τις κτιριακές εγκαταστάσεις στα Βίλια Αττικής, όπου λειτουργεί η Σχολή Πυροσβεστών και στην Κηφισιά όπου λειτουργεί η Σχολή Ανθυποπυραγών. 
Θα επαναλάβουμε αυτό το οποίο σας επισημάναμε στην προηγούμενη παρέμβασή μας: 
Όποτε στο Πυροσβεστικό Σώμα, επιβλήθηκαν επιλογές, άνευ ουσιαστικής «πυροσβεστικής» τεκμηρίωσης μετατράπηκαν σε δυσεπίλυτα προβλήματα και μάλιστα φλέγοντα και χρονίζοντα.