Μεταφορά των θέσεων φοίτησης στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων

Μεταφοράτων θέσεων φοίτησης στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Ε.Α.Υ.Ν.Η.
Μεταφορά των θέσεων φοίτησης στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων