Με τέσσερις αστυνομικούς θα ενισχυθεί η Αστυνομική Δ/νση Κεφαλληνίας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Με τέσσερις αστυνομικούς θα ενισχυθεί η Αστυνομική Δ/νση Κεφαλληνίας

Με τέσσερις αστυνομικούς επιπλέον θα ενισχυθεί η Διεύθυνση ΑστυνομίαςΚεφαλονιάς όπως προκύπτει από τις θέσεις συμπληρωματικών μεταθέσεων έτους 2018!