Μπήκε στη Σχολή Ικάρων μετά από αερομαχία με το υπουργείο Άμυνας

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Μπήκε στη Σχολή Ικάρων μετά από αερομαχία με το υπουργείο Άμυνας

Ελληνοκύπριος κατάφερε να εξασφαλίσει στις γραπτές εξετάσεις την τρίτη θέση στη Σχολή Ικάρων και τη δεύτερη θέση στη Σχολή Ευελπίδων, ωστόσο, για τρία εκατοστά (κακώς) αποκλείστηκε από τη διαδικασία επιλογής για εισδοχή στις Στρατιωτικές Σχολές.

Καταδικαστική η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπουργείου Άμυνας και Υπουργείου Παιδείας, πέτυχε νεαρός μετά από προσφυγή του σχετικά με το όριο ύψους που ισχύει για εισδοχή στις στρατιωτικές σχολές.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός, γεννηθείς το 1999, υπέβαλε την 21.02.2017 αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να συμμετάσχει στη διαγνωστική διαδικασία επιλογής υποψηφίων για εισδοχή στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδος για το έτος 2017, ώστε να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Άμυνας για έλεγχο.

Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με τον οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων του 2017, οι υποψήφιοι για τα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ θα πρέπει να έχουν ύψος όχι κατώτερο του 1.70 μ. για τους άνδρες και 1.60 μ για τις γυναίκες, με τον συγκεκριμένο νεαρό να έχει ύψος 1.67 μ.

Έτσι, ο πατέρας του με επιστολή του προς τον Υπουργό Άμυνας εξέφρασε την αντίθεση του ως προς το όριο ύψους (1.70μ) που τέθηκε ως όριο ώστε να επιτραπεί στους υποψήφιους για τις στρατιωτικές σχολές να δώσουν εξετάσεις, ζητώντας από τον Υπουργό να αλλάξει το κριτήριο ύψους, καθώς ο αιτητής έχει ύψος 1.67μ. Στην επιστολή απάντησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου ο οποίος πληροφόρησε τον πατέρα πως σύμφωνα με έρευνα μου διεξήγαγε η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ο μέσος όρος του Κύπριου άρρενα τελειόφοιτου μαθητή είναι το 1.76μ., ως εκ τούτου το κριτήριο 1.70μ ως κατώτατο όριο ύψους για τους Κύπριους υποψήφιους των Στρατιωτικών Σχολών κρίνεται ως ευνοϊκό, σε σχέση με τον μέσο όρο ύψους και έτσι δεν συνίσταται να διαφοροποιηθεί.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν η απόφαση του νεαρού να αποστείλει στις 14.03.2017 και ο ίδιος επιστολή προς τον Υπουργό Άμυνας αναφέροντας πως ο καθορισμός κριτηρίου ύψους για εισδοχή στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι ρατσιστική και υποτιμητική στάση προς αυτόν, παρακαλώντας τον Υπουργό να εξετάσει το θέμα του, παίρνοντας την ίδια απάντηση από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου.

Στις 04.04.2017 ο αιτητής παρουσιάστηκε και συμμετείχε στις εξετάσεις για εισαγωγή ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και με επιστολή του δικηγόρου του στις 25.04/2017 ζήτησε όπως πληροφορηθεί γραπτώς για την απόφαση, παίρνοντας και πάλι απάντηση από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, πως πέραν από τις ακαδημαϊκές γνώσεις και προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν και αριθμό τυπικών προσόντων, μεταξύ των οποίων και τα σωματομετρικά κριτήρια (ύψος - βάρος). Και αφού το κατώτατο αποδεκτό ύψος για τους άρρενες υποψηφίους είναι το 1.70μ. και το ύψος του αιτητή ήταν 1.67 μ., δηλαδή 3 εκατοστά κάτω από το κατώτατο όριο έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία επιλογής για εισδοχή στις Στρατιωτικές Σχολές.

 

Η προσφυγή του στο Διοικητικό


Τότε, μετά τα πιο πάνω και τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία, ο νεαρός προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο αμφισβητώντας τη νομιμότητα της απόφασης για αποκλεισμό του, θεωρώντας ότι ο καθορισμός του ύψους, ως τυπικό προσόν για την εισδοχή στις Στρατιωτικές Σχολές παραβιάζει το άρθρο 28 του Συντάγματος και την αρχή της ισότητας, υποστηρίζοντας παράλληλα πως η έρευνα στην οποία βασίστηκε η αιτιολογία για το κατώτατο αποδεκτό ύψος παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.
 

Η απόφαση


Το Διοικητικό Δικαστήριο αξιολογώντας τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του, κατέληξε πως η υιοθέτηση του συγκεκριμένου ορίου ύψους των υποψηφίων για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, παραβιάζει την αρχή της ισότητας.

Παράλληλα αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς του αιτητή ότι η απόφαση του Υπουργείου πάσχει λόγω έλλειψης δέουσας έρευνας και αιτιολογίας κατά την οριοθέτηση του κατώτατου ορίου ύψους του μέσου Κύπριου καθώς η έκταση της τελικώς διενεργηθείσας έρευνας δεν ήταν αυτή που αποφασίστηκε.

Καταλήγοντας πως «η προσφυγή επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται συμφώνως του Άρθρου 146.5(β) του Συντάγματος».

Να σημειώσουμε πως η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου θεωρείται δεσμευτική, με δικαίωμα στην Κυπριακή Δημοκρατία να εφεσιβάλει την απόφαση, ωστόσο αν δεν το πράξει καλείται να προσφέρει θεραπεία στον αιτητή. Παραδείγματος χάρη, να του παραχωρήσει τη θέση που εξασφάλισε στις εξετάσεις. 

Αξίζει να αναφερθεί, πως ο νεαρός εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία ως Δόκιμος Καταδρομέας.

ΠΗΓΗ: kranosgr, onalert.gr