Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α.: «Όλα στο Φως»

Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α.: «Όλα στο Φως»

Δεν θα πούμε για τις προτάσεις μας αλλά ούτε για τις παρεμβάσεις μας για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους μας διότι είναι παντού γνωστές και δεν χωρούν αμφισβήτηση από κανένα, πόσο μάλιστα από τους αγωνιστές του τίποτα και της συκοφαντίας.

Θα αναφερθούμε όμως στο ζήτημα που έχει προκύψει το τελευταίο καιρό και υπέπεσε στην αντίληψη μας μετά από δημοσιεύματα αλλά και την παρέμβαση (οφείλουμε να ομολογήσουμε) μέλους του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. άλλης παράταξης στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο για απόδοση οικονομικών στοιχείων σε ελεγκτικές αρχές.

Η παρέμβαση των τριών μελών της παράταξης μας λοιπόν, δεν έχει αυτή την φορά χαρακτήρα αμιγώς συνδικαλιστικό παρά μόνο οφείλουμε να μην επιτρέπουμε σε καμία περίπτωση να αιωρούνται εντυπώσεις ότι έχουμε πρόθεση να αποκρύψουμε η να σκεπάσουμε ζητήματα που δεν γνωρίζουμε αν υφίστανται η όχι.

Εμείς όπως έχουμε άλλωστε τονίσει δεν ενημερωθήκαμε ποτέ για τέτοια ζητήματα αλλά ούτε είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν τα στοιχεία που υπάρχουν παραπέμπουν σε σύννομες η μη ενέργειες για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ανήκουμε στο προεδρείο του Δευτεροβάθμιου οργάνου των αστυνομικών παρά μόνο έχουμε την ιδιότητα των μελών της εκτελεστικής γραμματείας ,αφού δεν ανήκουμε στην παράταξη του υφιστάμενου προεδρείου, που σημαίνει ότι δεν έχουμε άμεση πρόσβαση σε έγγραφα και παραστατικά.

Φυσικά υπογραφές μας σε πρακτικά δεν υπάρχουν διότι η ενεστώτα διοίκηση δεν φέρνει ποτέ τίποτα για υπογραφή αλλά ούτε και δίνει ποτέ πρακτικά αν και εμείς ως παράταξη αλλά και άλλες παρατάξεις έχουν ζητήσει επανειλημμένα κατά το παρελθόν.

Τώρα η πρακτική σε κάθε αντίθετη άποψη να προβάλουν ψευδώς παραταξιακά η ακόμη και κομματικά οφέλη προς κάθε κατεύθυνση έχει πια καταρρεύσει και δεν γίνεται πιστευτή από κανένα. Αυτή η πρακτική άλλωστε είναι απόδειξη ότι εξυπηρετούν έναν συνδικαλισμό που προσπαθεί́ να κρυφτεί πίσω από κομματικούς μηχανισμούς (χωρίς φυσικά αυτοί οι μηχανισμοί να γνωρίζουν τίποτα) για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα όσων των χρησιμοποιούν.

Εμείς χωρίς φυσικά να υπονοούμε τίποτε αλλά και μη έχοντας εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει θα πούμε μόνο: Όλα στο φως!

Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α.