Νέα Διαταγή για αποσπάσεις Αστυνομικών - Δείτε τους Πίνακες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Νέα Διαταγή για αποσπάσεις Αστυνομικών - Δείτε τους Πίνακες

Παραθέτουμε τη Διαταγή με τους πίνακες ανά Δ/νση Αστυνομίας, για την Ενίσχυση ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης "EPN Poseidon Sea 2018" υπό τον συντονισμό της FRONTEX που αφορά σε αποσπάσεις αρχομένων από 1/8/2018 εως 30/9/2018 ως ακολούθως:

 q0

q01

q02

q03

(** Η ανωτέρω ενημέρωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.)