Νέα Διαταγή για αποσπάσεις Αστυνομικών - ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΦΟΡΑ
Νέα Διαταγή για αποσπάσεις Αστυνομικών - ΠΙΝΑΚΑΣ

Παραθέτουμε τη Διαταγή Ενίσχυσης με αστυνομικό προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας του Ανατολικού Αιγαίου για το διάστημα από 1/9/2018 εως 31-10-2018 με δαπάνες οι οποίες θα καλυφθούν από συγχρηματοδοτούμενη δράση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ως ακολούθως:

 z0

z4

z3a

Πηγή:  posyfy.gr