Νέα Διαταγή για αποσπάσεις Αστυνομικών - ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΠΟ 1/11/2018 ΕΩΣ 31-12-2018
Νέα Διαταγή για αποσπάσεις Αστυνομικών - ΠΙΝΑΚΑΣ

Παραθέτουμε τη Διαταγή Ενίσχυσης με αστυνομικό προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας του Ανατολικού Αιγαίου για το διάστημα από 1/11/2018 εως 31-12-2018 με δαπάνες οι οποίες θα καλυφθούν από συγχρηματοδοτούμενη δράση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ως ακολούθως:

 

nn0

Πηγή:  posyfy.gr