Νέα διαταγή της ΓΑΔΘ για την έκδοση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας

ΜΕΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Νέα διαταγή της ΓΑΔΘ για την έκδοση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας

Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης λειτουργώντας πάντοτε για την προστασία των συναδέλφων, είχε καταγγείλει εγγράφως δημόσια από την 5 Οκτωβρίου 2018 ότι σε πολλές Υπηρεσίες της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης δεν εκδίδεται εβδομαδιαία υπηρεσία κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 394/2001.

Ήδη αυτή η ενέργεια του ΕΚΑ Θεσσαλονίκης έχει γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ακόμα και με υποβολή Αναφοράς στη Βουλή από Βουλευτή Νομού Θεσσαλονίκης (θα σας την κοινοποιήσουμε).

Έτσι και βλέποντας ότι οι ενέργειές μας έφεραν κάποια θετικά αποτελέσματα, σας επισυνάπτουμε την από 17 Οκτωβρίου 2018 σχετική διαταγή της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης για την υποχρεωτική εφαρμογή της έκδοσης εβδομαδιαίας υπηρεσίας κάθε Παρασκευή, υποχρεωτικά για όλες ανεξαιρέτως τις Υπηρεσίες κάθε επιπέδου, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της. Ενω βέβαια, αξίζει να τονιστεί, πως η διαταγή αυτή αναφέρει ότι σε κάθε τυχόν παρέκκλιση από τα οριζόμενα στη νομοθεσία θα πρέπει οι Διευθυντές να ασκήσουν πειθαρχικό έλεγχο αφού βέβαια αρχικά πρώτα θα δώσουν κατευθυντήριες οδηγίες στους Διοικητές και Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης.

Αναμένουμε όπως την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 να εκδοθεί η εβδομαδιαία υπηρεσία παντού σε κάθε Υπηρεσία και η ηγεσία των Υπηρεσιών της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης να κάνει τον έλεγχο για την εφαρμογή της από τους Διοικητές Υπηρεσιών.

Θεσσαλονίκη, 18 Οκτωβρίου 2018
Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης