Νέα εκπαίδευση στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟ ΘΕΜΑ ΑΦΟΡΟΥΣΕ
Νέα εκπαίδευση στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018, επιμορφωτικό πρόγραμμα στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα «Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων: Διαχείριση έργου και κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων», στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 48 στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας από διάφορες Υπηρεσίες του Σώματος.

Στόχος του προγράμματος ήταν η προετοιμασία των συμμετεχόντων και η παροχή της απαραίτητης γνώσης και κατάρτισης για την καλύτερη ανταπόκριση σε ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Νέα Διαταγή με διευκρινίσεις για την Μάχιμη Πενταετία - Δείτε τα παραδείγματα που περιλαμβάνει


Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν αφορούσαν:

  • Εισαγωγή στη διαχείριση του έργου στο δημόσιο τομέα.
  • Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων: Διαχείριση έργου και κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων.
  • Στρατηγική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών.
  • Η έννοια του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
  • Νομοθετικό πλαίσιο της Στρατηγικής Διοίκησης στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου – λήψη αποφάσεων και συγκριτική επιλογή δράσεων επιχειρησιακού σχεδίου.
  • Συντονισμός δράσεων εφαρμογής, παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Σημειώνεται ότι το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε υπό την επιμέλεια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένα ανώτερο κλείστρο για το Glock σας