Νέα πρόταση για την ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού για αυθημερόν μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής

Νέα πρόταση για την ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού για αυθημερόν μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής

Δείτε το νέο έγγραφο - πρόταση της Ένωσης Αστυνομικων Πειραιά που εστάλη στην πολιτική ηγεσια του Σωματος

 

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών, που αφορούν το αντικείμενο του θέματος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, οι συνάδελφοι μας, διατάσσονται να εκτελέσουν, ως συνοδοί, επιστροφές - απελάσεις αλλοδαπών με ναυλωμένες πτήσεις στο εξωτερικό, αυθημερόν και συγκεκριμένα στο Πακιστάν, λαμβάνοντας αποζημίωση μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%), δηλαδή το πενιχρό ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ, ενώ η διάρκεια της πτήσης είναι το λιγότερο από δεκατέσσερις (14) έως δεκαέξι (16) ώρες και η συνεχόμενη εργασία τους από είκοσι (20) έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή, θεωρούμε ότι αντιλαμβάνεστε και εσείς το παραπάνω πρόβλημα που ορίζεται στις διατάξεις του Ν.4336/2015 και έχει διεθνή αντίκτυπο στην εικόνα της χώρας.

Επειδή, σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Σώματος, σε πρόσφατη διευρυμένη θεσμική συνάντηση με την Π.Ο.ΑΣ.Υ., φαίνεται να αφουγκράζεται την ως άνω αδικία αναφορικά με τις μειωμένες αποζημιώσεις, αλλά και την ανάγκη τροποποίησης της σχετικής διάταξης, λόγω της ειδικής υπηρεσίας που εκτελούν οι συνάδελφοί μας.

Επειδή, στο δεύτερο μέρος του άρθρου 36 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στη Βουλή, με θέμα: «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν.4336/2015.

Επειδή, το κόστος της παρακάτω πρότασής μας για την τροποποίηση του επίμαχου άρθρου είναι μηδαμινό για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, συγκριτικά πάντα με τα οφέλη, τόσο των συναδέλφων, όσο και της Χώρας.

Παρακαλούμε όπως, στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου στη Βουλή, μεριμνήσετε να συζητηθεί - εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας, προκειμένου, κατ’ εξαίρεση οι εκτελούντες αυθημερόν επιστροφές - απελάσεις αλλοδαπών με ναυλωμένες πτήσεις στο εξωτερικό, να λαμβάνουν το εκατό τοις εκατό (100%) της προβλεπόμενης από το νόμο αποζημίωσης.

Έτσι επιλύεται ένα πάγιο αίτημα της Ένωσής μας και εν γένει του συνδικαλιστικού μας Κινήματος!!

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος
Λιότσος Σπυρίδων

Η Γεν. Γραμματέας
Μαλαχία Αργυρώ