Νέα συμπληρωματική προκήρυξη για την πυροσβεστική

Νέα συμπληρωματική προκήρυξη για την πυροσβεστική

Πανελλήνιες 2018 - Πυροσβεστική: Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

Συμπληρωματική προκήρυξη

Προκήρυξη