Νέες προαγωγές Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
Νέες προαγωγές Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ. κ. Γεώργιος Καλλιακμάνης, μέσω ανάρτησης του στο fb, παραθέτει Απόφαση η οποία προβλέπει προαγωγές Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.:

Με την 6003/2/1189/20-2-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας»:

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 28 και 29 παρ. 1 περίπτ. α΄ του π.δ. 24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές του άρθρου 1 του π.δ. 69/
2019, ως ίσχυε, οι κατωτέρω Υπαστυνόμοι Α΄ ν. 3686/2008 της Ελληνικής Αστυνομίας, στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄, λόγω συμπληρώσεως των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, αναδρομικά από 1-7-2019, ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 69/2019:

1. Ξηρός Γεώργιος του Νικολάου
2. Μπιτχάβας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
3. Μαυρομιχάλης Κυριάκος του Ιορδάνη
4. Ρήγας Ηλίας του Δημητρίου
5. Ντάλας Χρήστος του Βασιλείου.

Β. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 28 και 29 παρ. 1 περίπτ. α΄ του π.δ. 24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές του άρθρου 1 του π.δ. 69/
2019, ως ίσχυε, οι κατωτέρω Υπαστυνόμοι Α΄ ν. 3686/2008 της Ελληνικής Αστυνομίας, στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄, λόγω συμπληρώσεως των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, αναδρομικά από 24-10-2019, ημερομηνία προαγωγής στο βαθμό αυτό και του τελευταίου ομοιόβαθμού τους που προέρχεται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), με τον οποίο προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ το ίδιο ημερολογιακό έτος:


1. Σπηλιόπουλος Ηλίας του Κωνσταντίνου
2. Μπάντολας Στέργιος του Παναγιώτη
3. Παυλίδης Ευστάθιος του Ελευθερίου
4. Ζωΐδης Γεώργιος του Βασιλείου
5. Δεληζήσης Δημήτριος του Γεωργίου
6. Κοτζαΐτσης Τριαντάφυλλος του Διονυσίου
7. Παπαδοπούλου Μαρία του Ιωάννη
8. Βελής Ιωάννης του Γερασίμου
9. Καρρή Βασιλική του Νικολάου
10. Καββαδίας Νικόλαος του Σπυρίδωνα
11. Υφαντίδης Θεόδωρος του Μιχαήλ
12. Κοντογιώργος Χαρίλαος του Κωνσταντίνου
13. Σεραφίδης Παναγιώτης του Ανέστη
14. Τοκατλίδης Γεώργιος του Χαράλαμπου
15. Δινεράκης Ζαχαρίας του Μιχαήλ
16.  Σαμαράς Νικόλαος του Αγγέλου
17. Βασιλοπούλου Αικατερίνη του Αντωνίου
18.  Ξενάκη Χρυσή του Ιωάννη
19.  Μηλώσης Κωνσταντίνος του Βασιλείου
20.  Βασιλείου Εμμανουήλ του Βασιλείου
21.  Φωτούχος Φώτιος του Βασιλείου.