Να προστεθεί στην άδεια του 2020 το υπόλοιπο του 2019 για το αστυνομικό προσωπικό

Να προστεθεί στην άδεια του 2020 το υπόλοιπο του 2019 για το αστυνομικό προσωπικό

Η πρόταση που έγινε από την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής σχετικά με τη χορήγηση του   υπόλοιπου της κανονικής αδείας 2019 για το αστυνομικό προσωπικό.

Σας γνωρίζουμε ότι με την από 8/3/2020 διαταγή του κ. Αρχηγού  μας παρατάθηκε ο χρόνος  διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2019 μέχρι και την 31-5-2020.

Παράλληλα, με την υπ´ αριθμ.  6005/5/8-β από 16-3-2020 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη έχουμε αναστολή  στη χορήγηση των κανονικών και βραχειών αδειών στο ένστολο προσωπικό όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, από 17-3-2020 μέχρι νεωτέρας, προς αντιμετώπιση όλως εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, και ειδικότερα την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε όπως:

Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 20 του Π.Δ. 27/86 «Άδειες Αστυνομικού Προσωπικού» το υπόλοιπο της κανονικής άδειας έτους 2019 να προστεθεί με την κανονική άδεια  έτους 2020 και να διανυθούν έως και την 31/3/2021.

Για το Δ.Σ.

Ο.  Πρόεδρος

Κανέλλος ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Γ. Γραμματέας

Ευάγγελος ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ