Νομοσχέδιο για να μπορεί το Δημόσιο να βάζει χέρι σε "μαύρο" χρήμα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ
Νομοσχέδιο για να μπορεί το Δημόσιο να βάζει χέρι σε "μαύρο" χρήμα

Όπως ενημέρωσε απερχόμενος πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος», Γιώργος Παντελής, την αρμόδια επιτροπή της Βουλής το Δημόσιο το 2016 δέσμευσε ποσό περίπου 301.740.000, το οποίο όμως δεν μπορεί να κατασχέσει, παρά μόνο όταν τελεσιδικήσουν οι σχετικές υποθέσεις. 

Η κυβέρνηση, λοιπόν, μπροστά σε αυτήν την αδυναμία του Κράτους επεξεργάζεται νομοσχέδιο το οποίο θα ορίζει ότι τα ποσά που δεσμεύονται από την Αρχή θα αποδίδονται στο Δημόσιο και σε περίπτωση αθώωσης του ελεγχομένου, το ποσό που δεσμεύτηκε θα επιστρέφεται εντόκως.