Νυχτερινά αστυνομικών: Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ
Νυχτερινά αστυνομικών: Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε

Δημοσιεύτηκε η υπ’αρίθμ 8000/32/233-α’ από 16-03-2018 κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο ωρών νυκτερινής απασχόλησης, των δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δείτε εδώ την κοινή υπουργική απόφαση: