Οι αστυνομικοί έψαχναν τα μέλη της εφορευτικής για να μπορέσει να ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία!

ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ
Οι αστυνομικοί έψαχναν τα μέλη της εφορευτικής για να μπορέσει να ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία!

Με προβλήματα ξεκίνησε σε ορισμένα εκλογικά κέντρα η εκλογική διαδικασία, κυρίως λόγω της έλλειψης μελών εφορευτικών επιτροπών. Στην περιοχή του Ναυπλίου μάλιστα σε ένα εκλογικό τμήμα, ο εκλογικός αντιπρόσωπος ήταν ολομόναχος και δεν μπορούσε να ξεκινήσει τις εκλογές, όπως προβλέπεται, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσει την αστυνομία, για να βρεθούν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που απουσίαζαν.

Σε δεκάδες εκλογικά τμήματα παρατηρήθηκε ανάλογο πρόβλημα, αφού για μία ακόμη φορά, δεν εμφανίστηκαν πολλά μέλη της εφορευτικής επιτροπής χωρίς να ειδοποιήσουν, αλλά και χωρίς να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό που να υποδηλώνει αντικειμενικό κώλυμα.

Όσα μέλη εφορευτικών επιτροπών δεν εμφανιστούν σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 118 του Προεδρικού Διατάγματος 96/2007 (πλέον ισχύει το αντίστοιχο ΠΔ 26/2012), με τίτλο «Ειδικά Εκλογικά αδικήματα δημοσίων οργάνων», ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:

- «μέλη εφορευτικών επιτροπών που αμελούν ή δείχνουν απείθεια στην έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που τους επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος... τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών μέχρι δύο χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από έξι μήνες μέχρι δύο χρόνια».

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που ψηφοφόροι έχουν οριστεί μέλη εφορευτικών επιτροπών και δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως με αποτέλεσμα να το μαθαίνουν την ώρα που πάνε να ψηφίσουν καθώς οι δικαστικοί αντιπρόσωποι έχουν σημειώσει τα ονόματα τους στους εκλογικούς καταλόγους.

Στην περίπτωση που κάποιος αρνηθεί να παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης καλείται η αστυνομία.

anagnostis.org