Οι νέες διοικήσεις στις Π.Υ. της Ημαθίας

Οι νέες διοικήσεις στις Π.Υ. της Ημαθίας
Αλλαγές σημειώνονται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Ημαθίας, μετά τις πρόσφατες κρίσης στο Σώμα. 
 
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι διοικήσεις διαμορφώνονται ως εξής:
 
- Διοικητής της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Ημαθίας παραμένει ο Πύραρχος Παλαμούτης Νικόλαος του Ζαφειρίου,
- Αναπληρωτής Διοικητής της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Ημαθίας αναλαμβάνει από 21/01/2021 ο Αντιπύραρχος Γερόπουλος Γρηγόριος του Ευαγγέλου
 
-Διοικητής της Π.Υ Βέροιας αναλαμβάνει από 15/02/2021 ο Αντιπύραρχος ΘεοδωρίδηςΧρήστος του Ευσταθίου 
- Αναπληρωτής Διοικητής Π.Υ. Βέροιας αναλαμβάνει ο Αντιπύραρχος Πάντσιος Δημήτριος του Θεοχάρη
 
-. Στην Π.Υ. Νάουσας παραμένει ως Διοικητής αυτής ο προαχθείς στο βαθμό του Αντιπυράρχου Παυλίδης Βασίλειος του Ιωάννη
- Αναπληρωτής Διοικητής Π.Υ. Νάουσας αναλαμβάνει ο Πυραγός Γκιόρσος Γεώργιος του Δημητρίου
 
- Στην Π.Υ. Αλεξάνδρειας παραμένει Διοικητής αυτής ο Αντιπύραρχος Γερόπουλος Γρηγόριος του Ευαγγέλου
- Αναπληρωτής Διοικητής της Π.Υ. Αλεξάνδρειας ο Αντιπύραρχος Αρβανιτίδης Χρήστος του Ιωάννη
 
Πηγή:  inveria.gr