Οι πυροσβέστες παραχωρούν τα λιγοστά ευρώ της αποζημίωσης τους σε δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης για να βοηθήσουν συμπολίτες μας, τη δύσκολη αυτή περίοδο

ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Οι πυροσβέστες παραχωρούν τα λιγοστά ευρώ της αποζημίωσης τους σε δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης για να βοηθήσουν συμπολίτες μας, τη δύσκολη αυτή περίοδο
Συνάδελφοι
 
Για την έκτακτη απασχόληση και του πυροσβεστικού προσωπικού, πέραν των κυρίων καθηκόντων  του,  για την διενέργεια του δημοψηφίσματος  της 5ης Ιουλίου 2015  σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α. 22592  ΦΕΚ 1378 – Β΄3/7/2015  καθορίστηκε  ειδική αποζημίωση που ανέρχεται μικτά  στο
 ποσό των 62,00 ευρώ.
 
Στις ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές που ζει η πατρίδα μας και  ο λαός μας, ύστερα από εισήγηση του   Λεωνίδα Καραγκούνη, Περιφερειακού εκπροσώπου της ΕΑΠΣ στην ΠΕΠΥΔ Μακεδονίας και Θράκης, η Ένωσή μας  καλεί τα μέλη της σε όλη την χώρα να παραχωρήσουν τα λιγοστά ευρώ της αποζημίωσης, οργανωμένα, με συντονισμό των Περιφερειακών Εκπροσώπων σε δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης, ή ιδρύματα της  περιοχής τους που προσπαθούν να βοηθήσουν συμπολίτες μας, τη δύσκολη αυτή περίοδο.
 
Για την Αττική, το συντονισμό της πρωτοβουλίας αυτής θα έχει  το προεδρείο της ΕΑΠΣ.
 
Συνάδελφοι
 
Ας κάνουμε το ελάχιστο, να διαιρέσουμε έστω για λίγο τη δυστυχία, πολλαπλασιάζοντας την κοινωνική αλληλεγγύη.